Naučno-popularna bibliotekaPoređenje proizvoda (0)


Međunarodni šahovski turniri u Njujorku 1924 i 1927

Međunarodni šahovski turniri u Njujorku 1924 i 1927

U ovoj knji­zi se na­la­ze dva Alje­hi­no­va iz­van­red­na ra­da po­sve­će­na tur­ni­ri­ma u Nju­jor..

22,00€ Bez PDV-a: 20,00€

Moj sistem

Moj sistem

Ova knjiga predstavlja udžbenik pozicione igre u kojoj su sakupljeni teoretski radovi istaknutog vel..

22,00€ Bez PDV-a: 20,00€

Putevi usavršavanja

Putevi usavršavanja

U knji­zi po­zna­tog ša­hov­skog pe­da­go­ga, tre­ne­ra V. Za­ka is­tra­že­ni su..

11,00€ Bez PDV-a: 10,00€

Središnjica

Središnjica

Knji­ga, ko­ju je na­pi­sao so­vjet­ski te­o­re­ti­čar i isto­ri­čar ša­ha J. I...

13,75€ Bez PDV-a: 12,50€

Strategija završnice

Strategija završnice

Knji­ga za­slu­žnog tre­ne­ra BSSR, maj­sto­ra spor­ta M. Še­re­šev­skog po­sve­..

11,00€ Bez PDV-a: 10,00€

Konture završnice

Konture završnice

Knjiga majstora sporta L. M. Sluckog i M. I. Šerreševskog bavi se malo istražemin problemom šahovske..

16,50€ Bez PDV-a: 15,00€

Prikaz 1 do 6 od 6 (1 Strane)