• Putevi usavršavanja

U knji­zi po­zna­tog ša­hov­skog pe­da­go­ga, tre­ne­ra V. Za­ka is­tra­že­ni su pro­ble­mi me­to­di­ke na­sta­ve ša­ha. Koristeći svo­je bo­ga­to is­ku­stvo, autor na pri­me­ri­ma iz par­ti­ja mla­dih ša­hi­sta upo­zna­je či­ta­o­ce sa ti­pič­nim gre­ška­ma, ko­je su ka­rak­te­ri­stič­ne za po­čet­ni­ke i da­je sa­ve­te za nji­ho­vo ot­kla­nja­nje. Knji­ga je na­me­nje­na kva­li­fi­ko­va­nim ša­hi­sti­ma, tre­ne­re i na­stav­ni­ci­ma ša­hov­skih sek­ci­ja.

 

Detalji
Autor/i G.Zak
ISBN 978-86-7734-042-4
Godina izdanja 2006
Obim knjige 172
Format B5
Vrsta poveza Tvrd Povez Šiveno

Putevi usavršavanja

  • Kod proizvoda: MPP233
  • Dostupnost: Na lageru
  • 11,00€

  • Bez PDV-a: 10,00€

Tagovi: Putevi, usavršavanja